ABBYY PDF Transformer 12 – Chỉnh sửa tệp PDF

53
0
ABBYY PDF Transformer

ABBYY PDF Transformer – Công cụ chỉnh sửa tệp PDF

Phần mềm ABBYY PDF Transformer cho phép bạn tạo ra cũng như chuyển đổi các tệp PDF thành các định dạng có thể chỉnh sửa khác nhau. Ứng dụng này đã được trang bị vô số tính năng cho phép mọi người làm việc với các tệp PDF của họ một cách dễ dàng, phần mềm thông dụng nhất trên toàn thế giới sử dụng thao tác với tệp PDF trong công việc văn thư. Bạn cũng có thể tải về ABBYY FineReader 14.

ABBYY PDF Transformer crack

Ưu điểm của ABBYY PDF Transformer

ABBYY PDF Transformer giúp bạn tạo tệp PDF từ tài liệu văn bản. Chương trình có thể tải các tệp TXT, HTML hoặc RTF và thay đổi chúng trong tệp PDF chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Bạn có thể dễ dàng thêm tem ngay vào tài liệu của mình bằng cách định cấu hình cấu hình tem và chọn trước khi tạo tài liệu.

Con tem bao gồm văn bản tùy chỉnh và các trường biến như số trang, ngày hoặc thời gian, v.v. Bạn có thể thêm tem trên mỗi trang ở vị trí tùy chỉnh để cá nhân hóa tài liệu. Nó cũng cho phép bạn hợp nhất các loại tài liệu khác nhau. Vì vậy ABBYY PDF Transformer là một ứng dụng tuyệt vời cho phép bạn tác giả cũng như chuyển đổi các tệp PDF thành các định dạng có thể chỉnh sửa khác nhau.

Xem thêm: EaseUS PDF Editor Pro – Trình chỉnh sửa PDF

ABBYY PDF Transformer

Các tính năng của ABBYY PDF Transformer

  • Một ứng dụng rất tiện dụng và mạnh mẽ cho phép bạn tạo ra cũng như chuyển đổi các tệp PDF thành các định dạng có thể chỉnh sửa khác nhau.
  • Được trang bị vô số tính năng cho phép mọi người làm việc với các tệp PDF của họ một cách dễ dàng và dễ dàng.
  • Cho phép bạn tạo tệp PDF từ một tài liệu văn bản.
  • Có thể tải các tệp TXT, HTML hoặc RTF và thay đổi chúng trong tệp PDF chỉ bằng vài cú nhấp chuột.
  • Có thể dễ dàng thêm tem ngay vào tài liệu của bạn bằng cách định cấu hình cấu hình tem và chọn trước khi tạo tài liệu.
  • Con tem bao gồm văn bản tùy chỉnh và các trường biến như số trang, ngày hoặc thời gian, v.v.
  • Có thể thêm tem trên mỗi trang ở vị trí tùy chỉnh để cá nhân hóa tài liệu.
  • Cho phép bạn hợp nhất các loại tài liệu khác nhau.
ABBYY PDF Transformer

Thông tin phần mềm ABBYY PDF Transformer

Phiên bản:12
Dung lượng:392 MB
Hệ điều hành:Windows
Nhóm phát triển:ABBYY

Hướng dẫn cài đặt ABBYY PDF Transformer

  • Vui lòng mở tệp Readme.txt để xem hướng dẫn cài đặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *