Abelssoft AntiBrowserSpy – Bảo vệ trình duyệt an toàn

51
0
Abelssoft AntiBrowserSpy

Abelssoft AntiBrowserSpy – Phần mềm tiêu diệt virus trên trình duyệt

Abelssoft AntiBrowserSpy là một phần mềm cung cấp môi trường mạnh mẽ được phát triển để cho phép mọi người xóa dấu vết trình duyệt web và tạo bản sao lưu. Nó cho phép bạn tăng cường bảo mật của bạn. Quá trình cài đặt cũng rất trơn tru và một khi nó được hoàn thành, bạn được chào đón với một giao diện người dùng trông rất hiện đại và có tổ chức. Giao diện có một số tab để bạn có thể dễ dàng truy cập tất cả các cài đặt được tích hợp.

Xem thêm: BrowseEmAll – Kiểm tra các trình duyệt Web

Abelssoft AntiBrowserSpy

Ưu điểm của Abelssoft AntiBrowserSpy

Abelssoft AntiBrowserSpy hỗ trợ tất cả các trình duyệt web nổi tiếng như Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox và Internet Explorer, v.v. Nó cũng cho phép bạn xóa lịch sử, bộ nhớ cache, cookie DOM cũng như dữ liệu biểu mẫu.

Bạn có thể tạo bản sao lưu của tất cả các trình duyệt đã cài đặt để bạn có thể khôi phục cài đặt trong trường hợp bạn vô tình xóa một cái gì đó quan trọng. Bạn có thể lên lịch tác vụ, chạy trình duyệt mặc định ở chế độ ẩn.

Bạn cũng có thể xem một bản tóm tắt liên quan đến các cài đặt bảo mật và cũng có thể tối ưu hóa chúng. Abelssoft AntiBrowserSpy là một ứng dụng ấn tượng đã được phát triển để cho phép mọi người xóa dấu vết trình duyệt web và tạo bản sao lưu. Bạn cũng có thể tải về Malwarebytes Anti-Exploit Premium.

Abelssoft AntiBrowserSpy

Các tính năng của Abelssoft AntiBrowserSpy

  • Một ứng dụng ấn tượng đã được phát triển để cho phép mọi người xóa dấu vết trình duyệt web và tạo bản sao lưu.
  • Cho phép bạn tăng cường bảo mật của bạn.
  • Có một quá trình cài đặt đơn giản và trơn tru.
  • Có giao diện người dùng hiện đại và được tổ chức rất tốt.
  • Hỗ trợ tất cả các trình duyệt web nổi tiếng như Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox và Internet Explorer, v.v.
  • Cho phép bạn xóa lịch sử, bộ đệm, cookie DOM cũng như dữ liệu biểu mẫu.
  • Có thể tạo bản sao lưu của tất cả các trình duyệt đã cài đặt để bạn có thể khôi phục cài đặt trong trường hợp bạn vô tình xóa một cái gì đó quan trọng.
  • Có thể lên lịch tác vụ, chạy trình duyệt mặc định ở chế độ tàng hình.
  • Cũng có thể xem tóm tắt liên quan đến cài đặt bảo mật và cũng có thể tối ưu hóa chúng.
Abelssoft AntiBrowserSpy

Thông tin phần mềm Abelssoft AntiBrowserSpy

Phiên bản:2022
Dung lượng:9 MB
Hệ điều hành:Windows
Nhóm phát triển:

Hướng dẫn cài đặt Abelssoft AntiBrowserSpy

  • Vui lòng mở tệp Readme.txt để xem hướng dẫn cài đặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *