Avenza Geographic Imager – Plugin thiết kế cho Photoshop

60
0
Avenza Geographic Imager

Avenza Geographic Imager – Bộ plugin ảnh địa lý cho Photoshop

Avenza Geographic Imager for Photoshop​​ là một plugin đã được phát triển để cho phép người dùng chỉnh sửa, nhập và xử lý các hình ảnh địa lý như ảnh trên không và vệ tinh. Vì nó là plugin cho Adobe Photoshop nên ứng dụng máy chủ cần phải được cài đặt trên máy tính đích. Các tính năng Img Geographic Imager cho Photoshop hỗ trợ cho các hệ tọa độ chính khác nhau, bao gồm Equicist Conic Mexican Datum năm 1993, NAD27, NAD83, WSG66 và WSG84

Avenza Geographic Imager

Ưu điểm của Avenza Geographic Imager for Photoshop​​

Hình ảnh có thể được tham chiếu địa lý vì plugin này sẽ cho phép người dùng chèn các điểm kiểm soát và gán tọa độ thế giới theo cách thủ công. Bạn có thể xuất chúng vào tệp văn bản trên máy tính và có thể nhập chúng sau nếu cần.

Avenza Geographic Imager cho Photoshop có chức năng chuyên dụng, tức là Quick Georeference và plugin hỗ trợ GeoTIFF trong Adobe Photoshop để bạn có thể thay đổi ngay các phép chiếu cũng như xử lý các hình ảnh khác nhau.

Xem thêm: Adobe Photoshop (Win/Mac) – Chỉnh sửa ảnh, thiết kế đồ họa

Avenza Geographic Imager

Các tính năng của Avenza Geographic Imager

  • Plugin cho Adobe Photoshop sẽ cho phép người dùng chỉnh sửa, nhập và xử lý các hình ảnh địa lý như ảnh trên không và vệ tinh.
  • Hỗ trợ cho các hệ tọa độ chính khác nhau, bao gồm Equicist Conic Mexican Datum năm 1993, NAD27, NAD83, WSG66 và WSG84.
  • Cho phép người dùng chèn các điểm điều khiển và gán tọa độ thế giới theo cách thủ công.
  • Có chức năng chuyên dụng, tức là Georeference nhanh.
  • Hỗ trợ GeoTIFF trong Adobe Photoshop để bạn có thể ngay lập tức thay đổi các hình chiếu cũng như xử lý các hình ảnh khác nhau.
Avenza Geographic Imager

Thông tin phần mềm Avenza Geographic Imager

Phiên bản:2022
Dung lượng:248 MB
Hệ điều hành:Windows
Nhóm phát triển:Avenza

Hướng dẫn cài đặt Avenza Geographic Imager

  • Vui lòng mở tệp Readme.txt để xem hướng dẫn cài đặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *