Bentley AutoPLANT Plant Design – Thiết kế và vẽ kỹ thuật

37
0
Bentley AutoPLANT Plant Design

Bentley AutoPLANT Plant Design là bộ công nghệ mạnh mẽ, tiêu chuẩn công nghiệp, hàng đầu thị trường AutoCAD, bộ thiết kế nhà máy 2D và 3D, giúp quản lý hiệu quả tất cả các dự án quy mô nhà máy thông qua môi trường tích hợp.

Bentley AutoPLANT Plant Design – Phần mềm thiết kế kỹ thuật

Bộ này hỗ trợ thiết kế, quản lý và đánh giá từ tất cả các bên liên quan cung cấp khả năng tiết kiệm tiền, cải thiện tốc độ dự án và cung cấp cơ sở hạ tầng an toàn hơn. Nó cũng có thể cải thiện quy trình thiết kế nhà máy của bạn với thiết kế và mô hình 3D tiên tiến của AutoPLANT Modeler. Bạn cũng có thể tải về Bentley ContextCapture Center.

Bentley AutoPLANT Plant Design

Các ưu điểm của Bentley AutoPLANT Plant Design

Bentley AutoPLANT Plant Design giúp bạn tăng hiệu quả của quá trình thiết kế nhà máy với bộ công cụ tích hợp chặt chẽ để thiết kế ống lót thông minh, thiết bị và mương. Nó cung cấp một môi trường kỹ thuật toàn diện và có thể tương tác cho phép bạn cải thiện thiết kế và phân tích nhà máy của mình.

Bên cạnh đó, nó cũng có thể thực hiện đánh giá thiết kế, giải quyết xung đột và tối ưu hóa bố cục nhanh hơn trong bối cảnh mô hình nhà máy đầy đủ sử dụng Tích hợp Điều hướng của Bentley.

Bộ phần mềm khám phá quy trình thiết kế và vận hành nhà máy của bạn với thiết kế nhà máy hợp tác, thông minh, 2D và 3D dựa trên các tiêu chuẩn ISO mở. Nó cũng có thể tăng hiệu quả của quá trình thiết kế nhà máy với quản lý thay đổi tích hợp và cơ sở dữ liệu dự án chung.

Xem thêm: Golden Software Surfer – Mô hình 3D và tạo dữ liệu

Bentley AutoPLANT Plant Design

Các tính năng của Bentley AutoPLANT Plant Design

  • Công cụ toàn diện giúp quản lý hiệu quả chi phí cho tất cả các dự án quy mô nhà máy thông qua môi trường tích hợp.
  • Giảm chi phí hợp tác dự án bằng cách tích hợp với các thiết kế nhà máy khác và cơ sở dữ liệu dùng chung.
  • Có khả năng cải tiến thiết kế và phân tích nhà máy.
  • Cải thiện quy trình thiết kế nhà máy với thiết kế và mô hình 3D tiên tiến của AutoPLANT Modeler.
  • Khả năng tiết kiệm tiền, cải thiện tốc độ dự án và cung cấp cơ sở hạ tầng an toàn hơn.
  • Thực hiện đánh giá thiết kế, giải quyết xung đột và tối ưu hóa bố cục nhanh hơn trong bối cảnh mô hình nhà máy đầy đủ sử dụng Tích hợp Điều hướng của Bentley.
  • Cung cấp bộ công cụ tích hợp chặt chẽ để thiết kế ống lót thông minh, thiết bị và mương.
  • Khám phá quy trình thiết kế và vận hành nhà máy của bạn với thiết kế nhà máy hợp tác, thông minh, 2D và 3D dựa trên các tiêu chuẩn ISO mở.
Bentley AutoPLANT Plant Design

Thông tin phần mềm Bentley AutoPLANT Plant Design

Phiên bản:2022
Dung lượng:490 MB
Hệ điều hành:Windows
Nhóm phát triển:Bentley

Hướng dẫn cài đặt Bentley AutoPLANT Plant Design

  • Vui lòng mở tệp Readme.txt để xem hướng dẫn cài đặt
- Cám ơn bạn tải phần mềm tại khocai.com
- Mật khẩu giải nén: 123
- Nếu link die bạn vui lòng comment phía dưới để Ad up lại nhé
Thank You!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.