Bentley RM Bridge Enterprise CONNECT Edition – Thiết kế cầu đường

59
0
Bentley RM Bridge Enterprise CONNECT Edition

Bentley RM Bridge Enterprise CONNECT Edition – Thiết kế cầu đường

Bentley RM Bridge Enterprise CONNECT Edition 2019 là một phần mềm tuyệt vời để thiết kế, phân tích, mô hình hóa và mô phỏng cầu đường. Bằng cách sử dụng phần mềm này, có thể kiểm tra và mô phỏng độ đàn hồi và sức mạnh của cây cầu chống lại địa chấn và các mối nguy hiểm tự nhiên khác.

Bentley RM Bridge Enterprise CONNECT Edition

Tại sao nên chọn Bentley RM Bridge Enterprise CONNECT Edition

Bentley RM Bridge Enterprise CONNECT Edition 2019 cung cấp thiết kế chính xác của cây cầu và các cấu trúc liên quan của nó và giúp các kỹ sư thiết kế cầu và cấu trúc của họ để cung cấp khả năng chống lại không khí ít nhất. Với sự tích hợp tất cả các công cụ cần thiết để phân tích, thiết kế và xây dựng cây cầu, các vấn đề kỹ thuật phức tạp trở nên dễ dàng hơn trong việc thu thập thông tin, dẫn đến tiết kiệm thời gian.

Bentley có khả năng phân tích các yếu tố hữu hạn và thiết kế và phân tích cầu bê tông và thép. Nó sử dụng các phương pháp khác nhau để đánh giá độ chính xác của việc lắp đặt cấu trúc cầu và Phân tích tĩnh, động và ổn định của cầu.

Xem thêm: Autodesk 3DS MAX – Mô hình kết xuất 3D

Bentley RM Bridge Enterprise CONNECT Edition

Các tính năng của Bentley RM Bridge Enterprise CONNECT Edition

  • Một phần mềm tuyệt vời để thiết kế, phân tích, mô hình hóa và cầu mô phỏng.
  • Có thể kiểm tra và mô phỏng độ đàn hồi và sức mạnh của cây cầu chống lại địa chấn và các mối nguy hiểm tự nhiên khác.
  • Cung cấp thiết kế chính xác của cây cầu và các cấu trúc liên quan của nó và giúp các kỹ sư thiết kế các cây cầu và cấu trúc của họ để cung cấp khả năng chống lại không khí ít nhất.
  • Với sự tích hợp tất cả các công cụ cần thiết để phân tích, thiết kế và xây dựng cây cầu, các vấn đề kỹ thuật phức tạp trở nên dễ dàng hơn trong việc thu thập thông tin, dẫn đến tiết kiệm thời gian.
  • Có khả năng phân tích các yếu tố hữu hạn và thiết kế và phân tích cầu bê tông và thép.
  • Sử dụng các phương pháp khác nhau để đánh giá độ chính xác của việc lắp đặt cấu trúc cầu và Phân tích tĩnh, động và ổn định của cầu.
Bentley RM Bridge Enterprise CONNECT Edition

Thông tin phần mềm Bentley RM Bridge Enterprise CONNECT Edition

Phiên bản:2022
Dung lượng:1.23 GB
Hệ điều hành:Windows
Nhóm phát triển:Bentley

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *