Datamine Studio 5D Planner – Mô phỏng kỹ thuật khai thác

49
0
Datamine Studio 5D Planner

Datamine Studio 5D Planner – Phần mềm kỹ thuật khai thác

Datamine Studio 5D Planner là một phần mềm tuyệt vời được sử dụng để quản lý, tối ưu hóa và thực hiện các hoạt động khoan và khai thác. Với phần mềm này, bạn có thể thực hiện một vài thiết kế đồng thời và có thể xây dựng, lưu trữ và thực hiện công việc giữa các phần khác nhau. Có thể thiết kế và vẽ các chủ đề khác nhau giữa các cửa sổ khác nhau.

Datamine Studio 5D Planner

Tại sao nên dùng Datamine Studio 5D Planner

Datamine Studio 5D Planner 2019 có hỗ trợ đầy đủ cho các mô hình 3D và tạo không gian mạng để nhận dạng mô hình tốt hơn. Bạn có thể giới thiệu các trang 2D vào chương trình trong khi làm việc với mô hình 3D của mình.

Bạn có thể khóa chương trình để tự động xem chế độ xem hai chiều. Với công nghệ 64 bit của chương trình này, mô hình đồ họa ngày càng nhanh hơn. Với một cú nhấp chuột, bạn có thể thực hiện các phân tích nâng cao cho mô hình của mình và giao diện của phần mềm này đã được tối ưu hóa để hoạt động nhanh hơn và các phân tích khác nhau.

Xem thêm: Tekla Structural Designer – Thiết kế cấu trúc xây dựng

Datamine Studio 5D Planner

Các tính năng của Datamine Studio 5D Planner

  • Một phần mềm tuyệt vời được sử dụng để quản lý, tối ưu hóa và thực hiện các hoạt động khoan và khai thác.
  • Có thể làm một vài thiết kế đồng thời và có thể xây dựng, lưu trữ và thực hiện công việc giữa các phần khác nhau.
  • Hỗ trợ đầy đủ cho các mô hình 3D và tạo không gian mạng để nhận dạng mô hình tốt hơn.
  • Có thể giới thiệu các trang 2D vào chương trình trong khi làm việc trên mô hình 3D của bạn.
  • Có thể khóa chương trình để tự động xem chế độ xem hai chiều.
  • Với một cú nhấp chuột, bạn có thể thực hiện các phân tích nâng cao cho mô hình của mình và giao diện của phần mềm này đã được tối ưu hóa để hoạt động nhanh hơn và các phân tích khác nhau.
Datamine Studio 5D Planner

Thông tin phần mềm Datamine Studio 5D Planner

Phiên bản:2019
Dung lượng:578 MB
Hệ điều hành:Windows
Nhóm phát triển:Datamine Software

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *