DBConvert Studio – Quản lý cơ sở dữ liệu

31
0
DBConvert Studio

DBConvert Studio – Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu (Database)

DBConvert Studio phần mềm tốt nhất để tạo và chuyển dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu khác nhau. Nó có GUI đơn giản và hiệu quả và có thể dễ dàng chuyển dữ liệu và cấu trúc cơ sở dữ liệu hiện có của bạn sang cơ sở dữ liệu khác. Nó thực hiện công việc của nó với độ chính xác và sự chăm sóc tuyệt vời và kế hoạch được hoàn thành trong các lĩnh vực mà bạn cần đưa ra quyết định.

DBConvert Studio

Tại sao nên dùng DBConvert Studio

DBConvert Studio 2019 cung cấp công việc chính xác theo yêu cầu của bạn và cũng hoạt động tốt nhất trên các vật liệu yêu cầu đồng bộ hóa. Tại thời điểm bạn có đồng bộ hóa dữ liệu cơ sở dữ liệu A2 với thông tin trong cơ sở dữ liệu A1, phần mềm này có thể dễ dàng thực hiện công việc này.

Nó truyền dữ liệu theo nhiều cách bao gồm di chuyển Master To Slave, đồng bộ một chiều, đồng bộ hóa hai chiều, đồng bộ hóa một-một, v.v. Nó mặc định cho tất cả các thành phần và đối tượng của cơ sở dữ liệu nguồn bao gồm các trường chính, chỉ mục và hồ sơ.

Xem thêm: Stardock Curtains – Thay đổi giao diện cho Windows

DBConvert Studio

Các tính năng của DBConvert Studio

  • Phần mềm quản lý Database di chuyển dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu khác nhau.
  • Giao diện đơn giản và hiệu quả và có thể dễ dàng chuyển dữ liệu và cấu trúc cơ sở dữ liệu hiện tại của bạn sang cơ sở dữ liệu khác.
  • Liệu công việc của nó với sự chính xác và chăm sóc tuyệt vời và kế hoạch được hoàn thành trong các lĩnh vực mà bạn cần đưa ra quyết định.
  • Hoàn thành công việc chính xác theo yêu cầu của bạn và cũng hoạt động tốt nhất trên các vật liệu yêu cầu đồng bộ hóa.
  • Truyền dữ liệu theo nhiều cách bao gồm di chuyển Master To Slave, đồng bộ hóa một chiều, đồng bộ hóa hai chiều, đồng bộ hóa một-một, v.v.
  • Mặc định cho tất cả các thành phần và đối tượng của cơ sở dữ liệu nguồn bao gồm các trường chính, chỉ mục và cấu hình.
DBConvert Studio

Thông tin phần mềm DBConvert Studio

Phiên bản:2022
Dung lượng:66 MB
Hệ điều hành:Windows
Nhóm phát triển:DBConvert

Hướng dẫn cài đặt DBConvert Studio

  • Vui lòng mở tệp Readme.txt để xem hướng dẫn
- Cám ơn bạn tải phần mềm tại khocai.com
- Mật khẩu giải nén: 123
- Nếu link die bạn vui lòng comment phía dưới để Ad up lại nhé
Thank You!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.