dbMigration .NET – Lập trình cơ sở dữ liệu

29
0
dbMigration .NET

dbMigration .NET – Phần mềm Lập trình cơ sở dữ liệu

dbMigration .NET là một phần mềm tuyệt vời và hiệu quả để chuyển và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu. Bằng cách sử dụng phần mềm này, nó sẽ cho phép quản trị viên dễ dàng ẩn cơ sở dữ liệu hoặc đồng bộ hóa dữ liệu với nhau. Ví dụ: khi hệ thống hiện tại hoạt động trên cơ sở SQL Server và dự định chuyển sang Oracle.

dbMigration .NET

Tại sao nên dùng dbMigration .NET

Với dbMigration .NET 2019 bạn cũng có thể dễ dàng chuyển tất cả giao diện, loại dữ liệu và một số mục quan trọng khác. Phần mềm này tăng tốc độ hoạt động và sau đó tăng độ chính xác khi làm như vậy. Bạn có thể dễ dàng nhập cơ sở dữ liệu nguồn và sau đó chọn cơ sở dữ liệu đích.

Nó liệt kê tất cả các bảng và kiểu dữ liệu được sử dụng cho các trường. Nó cũng hiển thị các bảng và kiểu dữ liệu tương đương trong cơ sở dữ liệu đích. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng chọn loại mới cùng một lúc. Có thể kiểm tra đầu ra trước khi chạy.

Xem thêm: Visual Studio (Win/Mac) – Phần mềm lập trình

dbMigration .NET

Các tính năng của dbMigration .NET

  • Một phần mềm tuyệt vời và hiệu quả để chuyển và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu.
  • Cho phép quản trị viên dễ dàng ẩn cơ sở dữ liệu hoặc đồng bộ hóa dữ liệu với nhau.
  • Cũng có thể dễ dàng chuyển tất cả giao diện, loại dữ liệu và một số mục quan trọng khác.
  • Tăng tốc độ hoạt động và sau đó tăng độ chính xác của việc đó.
  • Có thể dễ dàng nhập cơ sở dữ liệu nguồn và sau đó chọn cơ sở dữ liệu đích.
  • Liệt kê tất cả các bảng và kiểu dữ liệu được sử dụng cho các trường.
  • Hiển thị các bảng và loại dữ liệu tương đương trong cơ sở dữ liệu đích.
dbMigration .NET

Thông tin phần mềm dbMigration .NET

Phiên bản:2019
Dung lượng:16 MB
Hệ điều hành:Windows
Nhóm phát triển:Microsoft

Hướng dẫn cài đặt dbMigration .NET

- Cám ơn bạn tải phần mềm tại khocai.com
- Mật khẩu giải nén: 123
- Nếu link die bạn vui lòng comment phía dưới để Ad up lại nhé
Thank You!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.