EximiousSoft Banner Maker Pro – Thiết kế banner nhanh chóng

57
0
EximiousSoft Banner Maker Pro

EximiousSoft Banner Maker Pro – Phần mềm thiết kế banner quảng cáo tuyệt vời

EximiousSoft Banner Maker Pro là một phần mềm ấn tượng cho phép bạn thiết kế một số biểu ngữ tùy chỉnh bằng cách chọn nhiều mẫu khác nhau hoặc cá nhân hóa chúng bằng tay với các văn bản có hình dạng, hình ảnh cũng như hình động. Với ứng dụng này, bạn có thể tạo hoạt hình tùy chỉnh từ đầu, có thể được sử dụng sau này để quảng cáo trang web của bạn.

EximiousSoft Banner Maker Pro

Ưu điểm của EximiousSoft Banner Maker Pro

EximiousSoft Banner Maker Pro 2019 Có một không gian làm việc trung tâm cung cấp một khu vực rộng lớn, nơi tất cả các yếu tố được đặt cũng như sắp xếp bằng cách kéo chúng xung quanh. Để đạt được kết quả hoạt hình ấn tượng, bạn cần tạo nhiều slide.

Nó cho phép bạn tạo càng nhiều slide càng tốt với mỗi tùy chọn thời gian độc lập. Tất cả trong tất cả EximiousSoft Banner Maker Pro là một ứng dụng ấn tượng cho phép bạn thiết kế một số biểu ngữ tùy chỉnh bằng cách chọn nhiều mẫu khác nhau hoặc cá nhân hóa chúng bằng tay với các văn bản có hình dạng, hình ảnh cũng như hình động.

Xem thêm: Corel AfterShot Pro – Xử lý hình ảnh

EximiousSoft Banner Maker Pro

Các tính năng của EximiousSoft Banner Maker Pro

  • Một ứng dụng ấn tượng sẽ cho phép bạn thiết kế một số biểu ngữ tùy chỉnh bằng cách chọn các mẫu khác nhau hoặc cá nhân hóa chúng theo cách thủ công với các văn bản có hình dạng, hình ảnh cũng như hình ảnh động.
  • Có thể tạo hoạt hình tùy chỉnh từ đầu có thể được sử dụng sau này để quảng cáo trang web của bạn.
  • Có một bộ văn phòng như giao diện người dùng cho phép bạn chứa ngay lập tức vì nó có thiết kế quen thuộc.
  • Có một không gian làm việc trung tâm cung cấp một khu vực rộng lớn, nơi tất cả các yếu tố được đặt cũng như sắp xếp bằng cách kéo chúng xung quanh.
  • Cho phép bạn tạo càng nhiều slide càng tốt với mỗi tùy chọn thời gian độc lập.
EximiousSoft Banner Maker Pro

Thông tin phần mềm EximiousSoft Banner Maker Pro

Phiên bản:2022
Dung lượng:72 MB
Hệ điều hành:Windows
Nhóm phát triển:EximiousSoft

Hướng dẫn cài đặt EximiousSoft Banner Maker Pro

  • Vui lòng mở tệp Readme.txt để xem hướng dẫn cài đặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *