JetBrains PhpStorm 2022 (Win/Mac) – Lập trình PHP

32
0
JetBrains PhpStorm

JetBrains PhpStorm – Phần mềm lập trình PHP

JetBrains PhpStorm là một phần mềm tuyệt vời cho ngôn ngữ phát triển PHP dựa trên nền tảng JetBrains IntelliK IDEA. Nó được tải với tất cả các tính năng có trong JetBrains WebStorm. Chương trình này có điều hướng nâng cao được bao gồm trong các IDE JetBrains khác. Bạn cũng có thể tải về Serif WebPlus X8.

JetBrains PhpStorm

JetBrains PhpStorm có gì mới

JetBrains PhpStorm 2019 cũng có hướng dẫn tự động hoàn thành mã, phân tích chất lượng mã, khắc phục lỗi mã và nhiều hơn nữa. Bạn có thể nâng cao năng suất và hiệu quả của bạn cho các nhà phát triển. Nó là một trình soạn thảo PHP nâng cao và hỗ trợ các ngôn ngữ khác nhau về HTML, JavaScript và CSS. Việc hoàn thành mã để mã hóa các ngôn ngữ lập trình dựa trên DOM khác nhau.

Nó có khả năng gỡ lỗi trực quan và đồ họa và có chỉnh sửa mã tức thời và ngoại tuyến trong Trình duyệt. Bạn không thể tải lại mỗi lần để chỉnh sửa mã. Nó cung cấp các phương tiện và công cụ để làm việc với nhiều cơ sở dữ liệu.

JetBrains PhpStorm

Các tính năng của JetBrains PhpStorm

  • Một phần mềm tuyệt vời cho ngôn ngữ phát triển PHP dựa trên nền tảng IntelliK IDEA của JetBrains.
  • Được tải với tất cả các tính năng có trong JetStrains WebStorm.
  • Có điều hướng nâng cao được bao gồm trong các IDE JetBrains khác.
  • Có thể nâng cao năng suất và hiệu quả của bạn cho các nhà phát triển.
  • Một trình soạn thảo PHP nâng cao và hỗ trợ các ngôn ngữ khác nhau về HTML, JavaScript và CSS.
  • Có khả năng gỡ lỗi trực quan và đồ họa và có mã chỉnh sửa tức thời và ngoại tuyến trong Trình duyệt.
  • Cung cấp các phương tiện và công cụ để làm việc với nhiều cơ sở dữ liệu.
JetBrains PhpStorm

Thông tin phần mềm JetBrains PhpStorm

Phiên bản:2022
Dung lượng:233 MB
Hệ điều hành:Windows, Mac OS
Nhóm phát triển:Jetbrains

Hướng dẫn cài đặt

  • Vui lòng mở tệp Readme.txt để xem hướng dẫn cài đặt
- Cám ơn bạn tải phần mềm tại khocai.com
- Mật khẩu giải nén: 123
- Nếu link die bạn vui lòng comment phía dưới để Ad up lại nhé
Thank You!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.