LizardSystems Find MAC Address 22.01 – Tìm kiếm địa chỉ MAC

48
0
LizardSystems Find MAC Address

LizardSystems Find MAC Address 2022 là một công cụ thiết thực cho phép bạn dễ dàng và nhanh chóng tìm thấy địa chỉ MAC của một máy tính cục bộ hoặc từ xa trên mạng. Đây là một ứng dụng mạnh mẽ và hiệu quả cho phép bạn tìm ra tất cả địa chỉ MAC của tất cả các máy tính kết nối với mạng. Nó cũng cho phép bạn tìm kiếm địa chỉ MAC của các máy tính nằm trong phạm vi địa chỉ IP được chỉ định.

LizardSystems Find MAC Address – Phần mềm tìm kiếm địa chỉ Mac

Địa chỉ MAC chính là địa chỉ kết nối internet của máy tính, bất kỳ máy tính nào muốn kết nối vào mạng internet đều phải có địa chỉ này, bởi vậy nó tượng trưng cho kết nối internet của máy tính của bạn, bởi vậy tìm kiếm địa chỉ MAC người dùng có thể biết được địa chỉ IP thật của máy tính, một trong số những phần mềm tìm kiếm địa chỉ MAC chính xác và nhanh chóng nhất đó là Find MAC Address.

Find MAC Address cho phép người dùng lựa chọn một trong những tùy chọn RP, NetBIOS, NetAPI, WMI và SNMP nếu bạn không lựa chọn thì chương trình sẽ đưa ra hướng dẫn giúp bạn lựa chọn một chỉ số phù hợp nhất.

Xem thêm: MiniTool Shadowmaker Pro – Sao lưu và khôi phục dữ liệu

LizardSystems Find MAC Address

Tại sao nên sử dụng LizardSystems Find MAC Address

LizardSystems Find MAC Address 2022 là một ứng dụng nhanh và hiệu quả có thể tự động xác định dải IP cho PC tương ứng trong mạng. Nó sử dụng năm phương pháp như ARP, NetBios, NetAPI, WMI, SNMP để tìm địa chỉ MAC của máy tính.

Find MAC Address ngoài việc tìm kiếm địa chỉ MAC của các máy trạm trên cùng hệ thống phần mềm còn đưa ra một số thông tin chi tiết khác về máy tính, bởi vậy người dùng có thể sử dụng nó như một phương pháp tìm kiếm và kiểm tra mạng internet của mình

Từ việc tìm kiếm địa chỉ MAC của máy tính, chương trình cũng cho phép bạn tra cứu nhà sản xuất cạc mạng của nó. Nhìn chung, LizardSystems Find MAC Address 2022 là một ứng dụng ấn tượng cho phép bạn nhanh chóng tìm địa chỉ MAC của các máy tính cục bộ và từ xa trong mạng.

Xem thêm: Parted Magic – Phân vùng ổ cứng

LizardSystems Find MAC Address

Các tính năng của LizardSystems Find MAC Address

  • Cho phép bạn dễ dàng và nhanh chóng tìm thấy địa chỉ MAC của một máy tính cục bộ hoặc từ xa trên mạng.
  • Cho phép bạn tìm ra tất cả địa chỉ MAC của tất cả các máy tính được kết nối với mạng.
  • Cho phép bạn tìm kiếm địa chỉ MAC của các máy tính nằm trong dải địa chỉ IP được chỉ định.
  • Tự động xác định dải IP cho PC tương ứng trong mạng.
  • Sử dụng năm phương pháp như ARP, NetBios, NetAPI, WMI, SNMP để tìm địa chỉ MAC của máy tính.
  • Cho phép bạn tra cứu nhà sản xuất cạc mạng của nó.
LizardSystems Find MAC Address

Thông tin phần mềm LizardSystems Find MAC Address

Phiên bản:22.01
Dung lượng:5 MB
Hệ điều hành:Windows
Nhóm phát triển:LizardSystems

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *