O&O ShutUp10 – Tắt ứng dụng chạy ngầm

51
0
O&O ShutUp10

O&O ShutUp10 – Tắt phần mềm chạy ngầm trên Windows

O&O ShutUp là một phần mềm tuyệt vời cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn các tính năng của Windows 10. Nó sử dụng giao diện người dùng đơn giản và vô hiệu hóa các phần của Windows 10 không muốn nhận và gửi dữ liệu của bạn. Nó hoàn toàn miễn phí và không cần cài đặt và sau khi tải xuống, bạn có thể chạy nó ngay lập tức. 2019

O&O ShutUp10

Tại sao nên chọn O&O ShutUp10

O&O ShutUp 2019 không tự cài đặt phần mềm quảng cáo và phần mềm spam và Windows 10 nhằm tạo điều kiện cho trải nghiệm hàng ngày khi làm việc với hệ điều hành của nó. Windows cần cung cấp lịch, email, vị trí và bản đồ giao thông của nơi bạn sống để cung cấp tính năng này. Nó giúp bạn dễ dàng sử dụng HĐH nhưng nó khiến bạn gặp rủi ro. Nó cung cấp bảo vệ quyền riêng tư đầy đủ và kiểm soát các dịch vụ truy cập vị trí. Nó ngăn chặn dữ liệu được gửi bởi Windows Debugging Services.

Xem thêm: Advanced System Protector – Chống virus, trojan và spy

O&O ShutUp10

Các tính năng của O&O ShutUp

  • ShutUp10 Một phần mềm tuyệt vời cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn các tính năng của Windows 10.
  • Sử dụng giao diện người dùng đơn giản và vô hiệu hóa các phần của Windows 10 không muốn nhận và gửi dữ liệu của bạn.
  • Hoàn toàn miễn phí và không yêu cầu cài đặt và sau khi tải xuống, bạn có thể chạy nó ngay lập tức.
  • Không cài đặt phần mềm quảng cáo và phần mềm spam với chính nó.
  • Dự định để tạo điều kiện cho kinh nghiệm hàng ngày làm việc với hệ điều hành của nó.
  • Windows cần cung cấp lịch, email, vị trí và bản đồ giao thông của nơi bạn sống để cung cấp tính năng này.
  • ShutUp10 Cung cấp bảo vệ quyền riêng tư đầy đủ và kiểm soát các dịch vụ truy cập vị trí.
  • Ngăn chặn dữ liệu được gửi bởi Windows Debugging Services.
  • Làm cho nó dễ sử dụng HĐH nhưng nó khiến bạn gặp rủi ro.
O&O ShutUp10

Thông tin phần mềm O&O ShutUp10

Phiên bản:1.6.1
Dung lượng:1 MB
Hệ điều hành:Windows
Nhóm phát triển:O&O

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *