Propellerhead Europa by Reason (Mac) – Biên tập âm thanh

37
0
Propellerhead Europa by Reason

Propellerhead Europa by Reason – Phần mềm biên tập âm thanh

Propellerhead Europa by Reason for MacOS X là một synth wavetable phổ rất ấn tượng cũng như rất mạnh mẽ có sẵn cho bất kỳ Workstation âm thanh kỹ thuật số nào. Ứng dụng mạnh mẽ này cho phép bạn trải nghiệm một trình tổng hợp quang phổ vô cùng mạnh mẽ có thể biến đổi các dạng sóng thành âm thanh.

Propellerhead Europa by Reason

Ưu điểm của Propellerhead Europa by Reason

Propellerhead Europa by Reason for MacOS X đã kết hợp tổng hợp tiên tiến được trang bị các điều khiển dễ tiếp cận nhất. Nó cho phép bạn biến đổi giữa hơn 30 sóng âm từ các dạng sóng tương tự truyền thống đến các dạng sóng phức tạp.

Với ứng dụng này, bạn có thể tạo ra các miếng đệm, âm trầm cắn mạnh mẽ, hợp âm cũng như mọi thứ ở giữa. Nó cũng cho phép bạn tạo các wavetables tùy chỉnh dựa trên các mẫu.

Ứng dụng này bao gồm Bộ lọc quang phổ tiên tiến để xử lý âm thanh mà các bộ lọc analog truyền thống có thể tưởng tượng. Bạn có thể sử dụng bộ xử lý sóng hài mạnh mẽ nhất để sắp xếp lại, phối lại và tính toán lại các âm bội hài hòa để tạo ra bất cứ thứ gì từ khí quyển thực nghiệm đến các dây dẫn được đánh bóng.

Về một kết luận cuối cùng, chúng ta có thể nói rằng Propellerhead Europa by Reason for MacOS X là một synth wavetable phổ rất ấn tượng cũng như rất mạnh mẽ có sẵn cho bất kỳ Máy trạm âm thanh kỹ thuật số nào.

Xem thêm: Digital Sylenth1 (Mac) – Tạo nhạc chất lượng

Propellerhead Europa by Reason

Các tính năng của Propellerhead Europa by Reason for Macbook

  • Một synth wavetable quang phổ ấn tượng cũng như rất mạnh mẽ có sẵn cho bất kỳ máy trạm âm thanh kỹ thuật số.
  • Cho phép bạn trải nghiệm một bộ tổng hợp có thể quét phổ vô cùng mạnh mẽ có thể biến các dạng sóng thành âm thanh.
  • Kết hợp tổng hợp tiên tiến được trang bị với các điều khiển dễ tiếp cận nhất. Nó cho phép bạn biến đổi giữa hơn 30 sóng âm từ các dạng sóng tương tự truyền thống đến các dạng sóng phức tạp.
  • Có thể tạo ra các miếng đệm, âm trầm cắn mạnh mẽ, hợp âm cũng như mọi thứ ở giữa.
  • Cho phép bạn tạo các wavetables tùy chỉnh dựa trên các mẫu.
  • Bao gồm Bộ lọc quang phổ tiên tiến để xử lý âm thanh mà các bộ lọc tương tự truyền thống có thể tưởng tượng.
  • Có thể sử dụng bộ xử lý sóng hài mạnh nhất để sắp xếp lại, phối lại và tính toán lại các âm bội hài hòa để tạo ra bất cứ thứ gì từ khí quyển thí nghiệm đến các dây dẫn được đánh bóng.
Propellerhead Europa by Reason

Thông tin phần mềm Propellerhead Europa by Reason

Phiên bản:2022
Dung lượng:54 MB
Hệ điều hành:Mac OS
Nhóm phát triển:BHPhotoVideo
test

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.