Ranorex Studio v19 – Lập trình ngôn ngữ

31
0
Ranorex Studio

Ranorex Studio – Phần mềm lập trình

Ranorex Studio là một GUI Windows ấn tượng được thử nghiệm cũng như thư viện tự động hóa cho C ++, Python và cho tất cả các ngôn ngữ .NET. Các trang web và ứng dụng có thể dễ dàng tự động bằng cách sử dụng tập lệnh Python hoặc chương trình .NET. Ứng dụng này hỗ trợ tất cả các điều khiển Visual Studio 2005 mới và nó cũng có thể tự động hóa chúng.

Ranorex Studio

Tại sao nên sử dụng Ranorex Studio

Ranorex Studio 2019 cho phép bạn tìm kiếm một cửa sổ hoặc ứng dụng GUI theo tiêu đề hoặc tên lớp. Bạn cũng có thể thao tác, di chuyển và thay đổi kích thước các cửa sổ. Bạn cũng có thể mô phỏng tổ hợp phím, di chuyển chuột và nhấp chuột, v.v.

Ranorex Studio 2019 cũng có thể được sử dụng để tự động hóa các điều khiển GUI của windows và tất cả các yếu tố của nó. Bạn cũng có thể sử dụng các menu, menu ngữ cảnh, thanh công cụ, thanh trạng thái và thanh công cụ. Vì vậy  Ranorex Studio 2019 dành riêng cho bạn với GUI Windows ấn tượng được thử nghiệm cũng như thư viện tự động hóa cho C ++, Python và cho tất cả các ngôn ngữ .NET.

Ranorex Studio

Xem thêm: Adobe Dreamweaver (Win/Mac) – Lập trình website

Các tính năng của Ranorex Studio

  • Một GUI Windows ấn tượng được thử nghiệm cũng như thư viện tự động hóa cho C ++, Python và cho tất cả các ngôn ngữ .NET.
  • Hỗ trợ tất cả các điều khiển Visual Studio 2005 mới và nó cũng có thể tự động hóa chúng.
  • Cho phép bạn tìm kiếm một cửa sổ hoặc ứng dụng GUI theo tiêu đề hoặc tên lớp.
  • Cũng có thể thao tác, di chuyển và thay đổi kích thước các cửa sổ.
  • Cũng có thể mô phỏng tổ hợp phím, di chuyển chuột và nhấp chuột, v.v.
  • Cũng có thể được sử dụng để tự động hóa các điều khiển GUI của windows và tất cả các thành phần của nó.
  • Cũng có thể sử dụng các menu, menu ngữ cảnh, thanh công cụ, thanh trạng thái và thanh công cụ.
Ranorex Studio

Thông tin phần mềm Ranorex Studio

Phiên bản:19
Dung lượng:123 MB
Hệ điều hành:Windows
Nhóm phát triển:Ranorex

Hướng dẫn cài đặt Ranorex Studio

  • Tải về và giải nén
  • Chạy file Ranorex.Studio.8.3.1.exe để cài đặt
  • Sau khi cài đặt xong vào Folder Crack chép toàn bộ vào mục Renorex Studio 2019 đã cài đặt

Video hướng dẫn cài đặt

test

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.