Tarma InstallMate – Tiện ích cài đặt phần mềm

37
0
Tarma InstallMate

Tarma InstallMate – Phần mềm tiện ích cho windows

Tarma InstallMate là một ứng dụng tuyệt vời được sử dụng để xây dựng các trình cài đặt phần mềm có thể dễ dàng triển khai trên mọi nền tảng Windows. Nó cung cấp vô số tùy chọn đóng gói tùy chỉnh.

Tarma InstallMate

Ưu điểm của Tarma InstallMate

Tarma InstallMate đã được trang bị giao diện rất thân thiện với người dùng, cho phép bạn tạo dự án mới bằng cách chọn ngôn ngữ và đặt tên cho nó. Nó đã có khu vực Thông tin sản phẩm của người dùng, nơi bạn có thể đổi tên sản phẩm của mình, viết tên nhà xuất bản và thông báo bản quyền. Nó cho phép bạn viết URL trang web, địa chỉ email, điện thoại, URL hỗ trợ và nhận xét.

Nó cũng cho phép bạn bao gồm trang đăng ký sản phẩm và chỉ định các yêu cầu hệ thống đích. Bất cứ khi nào nói đến nội dung cài đặt, bạn có thể dễ dàng xác định các tính năng sản phẩm, các thành phần cũng như lắp ráp. Bạn cũng có thể chỉ định các tệp, thư mục, khóa đăng ký và giá trị.  Tarma InstallMate là một ứng dụng tuyệt vời được sử dụng để xây dựng các trình cài đặt phần mềm có thể dễ dàng triển khai trên mọi nền tảng Windows.

Xem thêm: Wondershare AllMyTube (Win/Mac)

Tarma InstallMate

Các tính năng của Tarma InstallMate

  • Một ứng dụng tuyệt vời được sử dụng để xây dựng các trình cài đặt phần mềm có thể dễ dàng triển khai trên mọi nền tảng Windows.
  • Cung cấp vô số tùy chọn đóng gói tùy chỉnh.
  • Được trang bị giao diện rất thân thiện với người dùng sẽ cho phép bạn tạo dự án mới bằng cách chọn ngôn ngữ và đặt tên cho nó.
  • Có thông tin về sản phẩm của khu vực, nơi bạn có thể đổi tên sản phẩm của mình, viết tên nhà xuất bản và thông báo bản quyền.
  • Cho phép bạn viết URL trang web, địa chỉ email, điện thoại, URL hỗ trợ và nhận xét.
  • Cho phép bạn bao gồm trang đăng ký sản phẩm và chỉ định các yêu cầu hệ thống đích.
  • Có thể chỉ định các tập tin, thư mục, khoá đăng ký và giá trị.
Tarma InstallMate

Thông tin phần mềm Tarma InstallMate

Phiên bản:2022
Dung lượng:7 MB
Hệ điều hành:Windows
Nhóm phát triển:Tarma

Hướng dẫn cài đặt Tarma InstallMate

  • Vui lòng mở tệp readme.txt để xem hướng dẫn cài đặt
- Cám ơn bạn tải phần mềm tại khocai.com
- Mật khẩu giải nén: 123
- Nếu link die bạn vui lòng comment phía dưới để Ad up lại nhé
Thank You!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.