VirtualBox 6 – Môi trường giả lập hệ điều hành

60
2
VirtualBox

VirtualBox – Phần mềm cung cấp giả lập hề điều hành

VirtualBox là một phần mềm mạnh mẽ cung cấp môi trường để cài đặt một hệ điều hành khác trong máy tính của bạn. Ứng dụng này cho phép người dùng chạy nhiều hệ điều hành trong một máy tính. Nó cho phép chia sẻ các tập tin giữa khách và hệ điều hành máy chủ. Phần mềm này hoạt động như một giao diện giúp người dùng chuyển đổi giữa các hệ điều hành. Nó còn cung cấp nhiều công cụ để cài đặt các hệ điều hành khác trong máy tính của bạn.

VirtualBox

Ưu điểm của VirtualBox

VirtualBox tạo một mạng cho phép người dùng chuyển các tệp giữa các hệ điều hành. Ứng dụng này giúp người dùng dễ dàng thao tác chuột và bàn phím giữa máy chủ và hệ điều hành khách. Nó hỗ trợ các trình điều khiển được cài đặt trên hệ điều hành máy chủ. Phần mềm này cũng cung cấp giao diện người dùng tốt nhất cho trải nghiệm người dùng tốt nhất.

Phần mềm này cũng hỗ trợ kiểm soát RDB. Các nhà phát triển và lập trình viên có thể tận dụng ứng dụng thử nghiệm dự án của họ trong hệ điều hành khác nhau cho các khả năng và khắc phục sự cố dự án của họ. Người dùng có thể sử dụng các mục đích khác nhau của ứng dụng và có thể làm cho quy trình làm việc của họ hiệu quả và dễ dàng hơn.

Xem thêm: BrowseEmAll – Kiểm tra các trình duyệt Web

VirtualBox

Các tính năng của VirtualBox

  • Vận hành nhiều hệ điều hành trong một máy tính.
  • Khắc phục sự cố và gỡ lỗi dự án.
  • Đơn giản và dễ dàng.
  • Tích hợp với Windows.
  • Cung cấp các tùy chọn và cài đặt khác nhau.
  • Được hỗ trợ bởi thiết bị ngoại vi và điều khiển RDB.
  • Làm cho công việc đơn giản hơn và dễ dàng.
VirtualBox

Thông tin phần mềm VirtualBox

Phiên bản:6
Dung lượng:159 MB
Hệ điều hành:Windows
Nhóm phát triển:

Hướng dẫn cài đặt VirtualBox

  • Vui lòng mở tệp Readme.txt để xem hướng dẫn cài đặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

2 thoughts on “VirtualBox 6 – Môi trường giả lập hệ điều hành

  1. asking for password… where is the password??? ashischatterje@gmail.com