XlineSoft PHPRunner – Phần mềm lập trình PHP

28
0
XlineSoft PHPRunner

XlineSoft PHPRunner – Phần mềm lập trình ngôn ngữ PHP

XlineSoft PHPRunner có thể được sử dụng để tạo một tập hợp các trang PHP để truy cập và thay đổi bất kỳ cơ sở dữ liệu MySQL cục bộ hoặc từ xa. Phần mềm thực tế cũng như đáng tin cậy này đã được tạo ra cho các nhà phát triển web, những người được yêu cầu tạo các trang PHP khác nhau để thay đổi bất kỳ cơ sở dữ liệu cục bộ hoặc từ xa nào.

XlineSoft PHPRunner

Tại sao nên chọn XlineSoft PHPRunner

XlineSoft PHPRunner cho phép bạn xây dựng ứng dụng web toàn diện với nhiều trang web được liên kết với nhau. PHPRunner 8 sẽ hướng dẫn bạn tất cả các bước cần thiết để xây dựng các tệp PHP bất kể cơ sở dữ liệu nào bạn chọn để kết nối như Oracle, MySQL, PostgreQuery và SQLite, v.v. Khi bạn đã chỉ định tên dự án và định cấu hình cơ sở dữ liệu bạn cần kết nối với PHPRunner sẽ hiển thị tất cả các bảng có sẵn trong bảng điều khiển bên trái.

Với điều này, bạn sẽ có thể xem trước tất cả các báo cáo, biểu đồ và bảng để bạn có thể ánh xạ chúng cùng với các khóa chính của chúng. Sau đó, ứng dụng cho phép bạn thêm các bảng mới và nhóm chúng theo cách bạn muốn hoặc viết các tập lệnh SQL. PHPRunner 8 cũng cung cấp một số lượng lớn các mẫu bạn có thể chọn.

Khi cài đặt dự án được định cấu hình, bạn có thể tùy chỉnh giao diện của ứng dụng bằng cách thêm các trang mới, tiêu đề cũng như các nút bằng cách sử dụng bảng điều khiển bên trái. Nó có tính năng Visual Editor cho phép bạn kéo và thả các pbject xung quanh trang và đặt chúng vào vị trí ưa thích. Khi ứng dụng web được yêu cầu được xây dựng, PHPRunner 8 sẽ cho phép bạn xem nó trong trình duyệt mặc định hoặc tải nó lên máy chủ FTP.

Xem thêm: Flip PDF Corporate Edition – Chuyển đổi tệp PDF thành sách

XlineSoft PHPRunner

Các tính năng của XlineSoft PHPRunner

  • Một ứng dụng rất hữu ích và đơn giản có thể được sử dụng để tạo một tập hợp các trang PHP để truy cập và thay đổi bất kỳ cơ sở dữ liệu MySQL.
  • Ứng dụng thực tế cũng như đáng tin cậy này đã được thực hiện cho các nhà phát triển web.
  • Cho phép bạn xây dựng ứng dụng web toàn diện với nhiều trang web được liên kết với nhau.
  • Hướng dẫn bạn qua tất cả các bước cần thiết để xây dựng các tệp PHP bất kể cơ sở dữ liệu nào bạn chọn để kết nối như Oracle, MySQL,
  • PostgreQuery và SQLite, v.v.
  • Cho phép bạn thêm các bảng mới và nhóm chúng theo cách bạn muốn hoặc viết các tập lệnh SQL.
  • Có tính năng Visual Editor sẽ cho phép bạn kéo và thả các đối tượng xung quanh trang và đặt chúng vào vị trí ưa thích.
  • Cho phép bạn xem nó trong trình duyệt mặc định của bạn hoặc tải nó lên máy chủ FTP.
XlineSoft PHPRunner

Thông tin phần mềm XlineSoft PHPRunner

Phiên bản:2022
Dung lượng:107 MB
Hệ điều hành:Windows
Nhóm phát triển:XlineSoft

Video hướng dẫn cài đặt XlineSoft PHPRunner

- Cám ơn bạn tải phần mềm tại khocai.com
- Mật khẩu giải nén: 123
- Nếu link die bạn vui lòng comment phía dưới để Ad up lại nhé
Thank You!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.