TeraByte Drive Image Backup and Restore Suite – Sao lưu và backup dữ liệu

56
0
TeraByte Drive Image Backup and Restore Suite

TeraByte Drive Image Backup and Restore Suite

TeraByte Drive Image Backup là bộ phần mềm hiệu quả để hỗ trợ và phục hồi ổ cứng. Bản sao lưu có thể chuyển trực tiếp sang ổ flash ngoài hoặc ổ cứng ngoài. Cả hai cổng USB và FireWire đều có thể được sử dụng để truyền thông tin. Tập tin sao lưu cũng có thể được lưu vào mạng cục bộ hoặc đĩa CD / DVD / BD.

TeraByte Drive Image Backup and Restore Suite

TeraByte Drive Image Backup and Restore Suite Full Active

Chương trình TeraByte Drive Image Backup cũng cho phép tạo một đĩa khởi động cho các hoạt động phục hồi dữ liệu. Điều này được thực hiện bằng một trình hướng dẫn đơn giản và hướng dẫn bạn từng bước. Để lấy thông tin, nó là đủ để đưa lên đĩa khởi động hệ thống. Tất cả các phân vùng bạn đã thực hiện sẽ được lấy miễn phí.

Phần mềm này sử dụng công nghệ VSS và PHYLock cho các hoạt động hỗ trợ, giúp dễ dàng làm việc với hệ thống trong quá trình sao lưu mà không can thiệp vào nó. Vì nó truy xuất đầy đủ các phân vùng và không quan tâm thông tin nào bên trong ổ đĩa, nó cho phép Windows sao lưu và khôi phục các ổ đĩa có liên quan đến các hệ điều hành khác, như Linux hoặc Mac.

Cùng với bộ sưu tập này, có một công cụ khác gọi là TBOSDTS, đó là một bộ công cụ hữu ích cho các kỹ thuật viên máy tính. Nó cung cấp các công cụ hữu ích để sửa chữa hệ thống, sự cố virus và các ổ đĩa xử lý sự cố và hơn thế nữa.

Xem thêm: Sublime Text

TeraByte Drive Image Backup and Restore Suite

Các tính năng của TeraByte Drive Backup Backup Suite

  • Xuất hiện đúng và hoạt động dễ dàng (thuật sĩ và từng bước)
  • Khả năng truy xuất mọi loại ổ đĩa với bất kỳ tệp hệ thống nào (Windows, Linux, Mac, v.v.)
  • Khả năng làm việc với hệ thống trong các hoạt động sao chép
  • Tạo đĩa khởi động để phục hồi dữ liệu
  • Có nhiều công cụ để sửa chữa Caesium

Cấu hình sử dụng

– Compatible with Windows x86 and Windows x64 versions.
– Compatible with Windows NT4, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10.
– Compatible with Windows Server and SBS versions (NT4, 2000, 2003, 2008, 2008R2, 2011, etc.).

TeraByte Drive Image Backup and Restore Suite

Thông tin phần mềm TeraByte Drive Image Backup and Restore Suite

Phiên bản:2022
Dung lượng:675 MB
Hệ điều hành:Windows
Nhóm phát triển:Terabyte

Hướng dẫn cài đặt TeraByte Drive Imgage Backup

  • Vui lòng mở tệp Readme.txt để xem hướng dẫn cài đặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *